Hotline: 1800 6634

donchicken.marcom@gmail.com

Thực đơn

Gà nướng BBQ đặc biệt
Gà nướng BBQ

249.000 đ

Gà Nướng Cay

189.000 đ

Gà Nướng

179.000 đ

Gà nướng tỏi

189.000 đ

Gà không xương nướng
Đùi gà nướng
Cánh gà nướng

189.000 đ