Hotline: 1800 6634

donchicken.marcom@gmail.com

Thực đơn

Miến trộn Hàn Quốc
Miến trộn gà

160.000 đ

Cơm Trộn Gà

160.000 đ

Cơm chiên kim chi

120.000 đ

Cơm trộn bò

160.000 đ

Cơm Trộn Rau

140.000 đ