Hotline: 1800 6634

donchicken.marcom@gmail.com

Thực đơn

Gà rán sốt đặc biệt
Gà rán Hallymayo không xương
Gà rán Hallymayo
Gà rán phô mai tuyết
Gà Không Xương Rán
Gà rán sốt gia vị (cay/ngọt)
Cánh Gà Rán

199.000 đ

Đùi Gà Rán

199.000 đ

Gà Rán Sốt Nước Tương
Gà Rán

179.000 đ