Hotline: 1800 6634

donchicken.marcom@gmail.com

Thực đơn

Bia Heineken

50.000 đ

Bia Tiger

45.000 đ

Bia Sài Gòn

40.000 đ

Rượu Soju Mận

120.000 đ

Rượu soju nho

120.000 đ

Rượu soju Chamisul
Rượu soju bưởi hồng